Grasslands of Masai Mara

Masai Mara & Lake Nakuru, Kenya 2011

Close Menu